Groene Rand Asse

Met het project de ‘Groene Rand Asse' wil de gemeente en haar partners een (recreatief) groengebied uitwerken op wandel- en fietsafstand van de woonkernen in de gemeente en dit in drie deelgebieden: Wolfrot, Putberg en Boekfos.

Omschrijving

Dit moet ervoor zorgen dat elke Assenaar een groengebied heeft op wandel- en fietsafstand van de gemeentekern.

Concrete acties

De gemeente werkt acties uit zoals in de zone Wolfrot: de aanleg van speelgroen en akkervogel-randen op de Asphaltcosite, de vergroening van het kerkhof van Walfergem en de aanleg van een houtkant op de eigen percelen.

Het gemeentebestuur wenst ook samen te werken met eigenaars en gebruikers van percelen binnen de drie zones voor het verder ontwikkelen van de groengebieden met haag/heg/bos, groenbuffer, poel, hoogstamboomgaard, akkervogelrand, … Alle inrichtingsmaatregelen gebeuren in dit project op vrijwillige basis.

Je kan ondersteuning aanvragen via het landschapsloket op de website van het Regionaal Landschap Brabantse Kouters. Tuineigenaars ondersteunen we door inheems plantgoed aan te bieden via de samenaankoop Behaag je tuin. Bestellen kan jaarlijks vanaf begin september.

De samenwerkingsovereenkomst ‘Groene Rand Asse’ tussen Agentschap Natuur en Bos, Regionaal Landschap Brabantse Kouters en gemeente Asse staat voor de uitwerking van een recreatief groengebied op wandel- en fietsafstand van het centrum van Asse.

Aangepast op: woensdag 29 mei 2024 om 09:12