Werken op de bruggen van de Vliegwezenlaan

Gepubliceerd op maandag 19 jun 2023 om 11:01
De aannemer start in de week van 19 juni met de voorbereidende werken aan de bruggen van de Vliegwezenlaan over het spoor en de Pontbeek. Vanaf de week van 26 juni wordt ernstige hinder verwacht door versmalde rijstroken of verkeerslichten.

Verbinding Zellik-Relegem

In samenspraak met de aannemer zorgen we ervoor dat de verbinding tussen Zellik en Relegem mogelijk blijft via de op- en afritten van de Pontbeek of via Doornveld. Deze situatie zal enkele malen wijzigen in functie van de locatie waar de werken worden uitgevoerd.

We vragen om de signalisatie te respecteren en de omleidingen naar Relegem, Zellik of wijk Hoogtepunt te volgen om de doorstroming zo vlot mogelijk te laten verlopen.De aannemer hoopt deze werken tegen midden september afgerond te hebben.

Vliegwezenlaan blijft afgesloten

De Vliegwezenlaan zelf blijft afgesloten voor doorgaand verkeer, wellicht tot en met november 2023. Aan buurtbewoners wordt zo veel als mogelijk doorgang verleend tijdens de werken. Zij zullen worden ingelicht wanneer dit niet mogelijk is.