Voorbereidende nutswerken

Van 30-06-2021
Gerealiseerd

Om te voorkomen dat de aannemer gehinderd wordt door nutsmaatschappijen die noodzakelijke aanpassingen uitvoeren aan water-, gas- en/of telecomleidingen en elektriciteitsvoorziening, worden deze werken uitgevoerd vóór de aannemer start met de eigenlijke rioleringswerken en aanleg van de bovenbouw (groen en verhardingen).