Start fase 2 aanleg gescheiden rioleringsstelsel Muurveld en Hofveld

Van 27-09-2022
Lopend
Deze fase start einde september en loopt tot einde februari 2023.

Update 30 november

De riolering in Muurveld en Hofveld is voltooid. De aannemer is gestart met de aanleg van boordstenen in Muurveld en hoopt midden december de onderlaag in asfalt te kunnen aanbrengen. In Hofveld zullen eerst de huisaansluitingen worden uitgevoerd om nadien ook te starten met de aanleg van de verhardingen. Gepland was dat deze werken tegen februari 2023 zouden zijn afgerond, maar wellicht kan de aannemer al vroeger beginnen aan de volgende fase van de werken in Bloklaan, tussen Sint- Martinusstraat en Nieuwstraat.

Praktische info

  • Door de aanleg van het gescheiden rioleringsstelsel ter hoogte van de rotonde Muurveld - Bloklaan - Boekfos worden deze 3 straten doodlopend.
  • In Muurveld is geen verkeer mogelijk.
  • Er geldt een parkeerverbod in de hele werfzone (Muurveld, Hofveld en Bloklaan).
  • Doorgaand verkeer rijdt via de hoofdwegen (Nieuwstraat en Steenweg) richting Aalst, Brussel of Ternat.
  • De bushalte van De Lijn aan het ziekenhuis verhuist naar het Koensborreplein. Het ziekenhuis en de handelaars in de Bloklaan blijven bereikbaar via Nieuwstraat-Bloklaan.
  • Parking Boekfos is vanuit Aalst en Dendermonde bereikbaar via Steenweg en Weversstraat. Verkeer komende van Ternat rijdt via Nieuwstraat, Steenweg en Weversstraat naar parking Boekfos.