Rondweg

Vandaag kreunt de gemeente Asse onder de passage van 24.000 voertuigen per dag. Dat verkeer rijdt over de gewestwegen (N9, N285) die dwars door de handelskern van de gemeente lopen.

Omschrijving

Files en sluipverkeer in het centrum van Asse zijn dagelijkse kost geworden, met onveilige situaties en een slechte luchtkwaliteit voor wie er woont, werkt of zich verplaatst tot gevolg.

Met de rondweg halen we het verkeer uit het centrum zodat de verkeersdrukte daalt en de leefbaarheid in het hart van de gemeente verhoogt. De rondweg vormt een alternatief voor de Brusselsesteenweg, maar niet voor de E40.

Ook fietsen zal veel fijner zijn. Een fietstunnel in de Prieelstraat, Koensborre en aan het station van Asse verzekeren een veilige en vlotte fietsverbinding met het centrum. Naast de rondweg komt er een dicht netwerk van comfortabele en veilige fiets- en voetgangersroutes. Met fietsers- en voetgangerstunnels en conflictvrije kruispunten met verkeerslichten maken we oversteken veilig voor elke weggebruiker.

Het ontwerp in een notendop

Meer info over het ontwerp

Interactieve kaart

Om duidelijk te maken hoe de nieuwe rondweg er zal uitzien, werkte het Agentschap Wegen en Verkeer een interactieve kaart van de rondweg uit. Op die kaart kan je jezelf virtueel verplaatsen naar verschillende locaties langs de rondweg. Je kan er bekijken hoe de rondweg er zal uitzien vanuit de lucht.

AWV verwerkt momenteel de ideeën en opmerkingen die het verzamelde via de interactieve kaart en tijdens de info- en dialoogmarkt van 29 juni

Meer info

Website Agentschap Wegen en Verkeer

Aangepast op: dinsdag 3 okt 2023 om 17:04