Rondweg

Vandaag kreunt de gemeente Asse onder de passage van 24.000 voertuigen per dag. Dat verkeer rijdt over de gewestwegen (N9, N285) die dwars door de handelskern van de gemeente lopen.

Omschrijving

Files en sluipverkeer in het centrum van Asse zijn dagelijkse kost geworden, met onveilige situaties en een slechte luchtkwaliteit voor wie er woont, werkt of zich verplaatst tot gevolg.

Met de rondweg halen we het verkeer uit het centrum zodat de verkeersdrukte daalt en de leefbaarheid in het hart van de gemeente verhoogt. De rondweg vormt een alternatief voor de Brusselsesteenweg, maar niet voor de E40.

Ook fietsen zal veel fijner zijn. Een fietsbrug in de Prieelstraat en een fietstunnel aan het station van Asse verzekeren een veilige en vlotte fietsverbinding met het centrum. Naast de rondweg komt er een dicht netwerk van comfortabele en veilige fiets- en voetgangersroutes. Met fietsers- en voetgangersbruggen en conflictvrije kruispunten met verkeerslichten maken we oversteken veilig voor elke weggebruiker.

Timing

  • Vandaag zit het project in studiefase en treft het Agentschap Wegen en Verkeer, de beheerder van de Vlaamse gewestwegen en bouwheer van het project, alle voorbereidingen voor de komst van de rondweg.
  • Dit najaar voeren we onder andere de nodige terreinopmetingen, en bodem- en perceelsgrensonderzoeken uit om het hele domein duidelijk in kaart te brengen. Daarnaast maken we een projectnota op: een document met een gedetailleerd ontwerpplan en technische uitleg bij de ontwerpkeuzes. Zodra dit document goedgekeurd is door de gemeente en Wegen en Verkeer, kunnen alle bewoners het inkijken. Daarna volgt de opmaak van een milieueffectenrapport (project MER), waarin de effecten van de nieuwe rondweg op het leefmilieu en de gezondheid van de mens worden geanalyseerd en beschreven. Het project MER zal waar nodig “milderende maatregelen“ opleggen: dat zijn maatregelen die mogelijke negatieve effecten voor de omgeving of het milieu verhelpen of compenseren.
  • Eens de ontwerpplannen klaar zijn, is het ook duidelijk welke grondverwervingen noodzakelijk zijn. Zodra Wegen en Verkeer de gronden verworven heeft, volgt een openbaar onderzoek om een omgevingsvergunning te krijgen. Er zijn dus nog wat stappen nodig vooraleer de werken effectief starten.

Meer info

https://wegenenverkeer.be/werken/de-rondweg-van-asse

Foto's

Aangepast op: woensdag 10 nov 2021 om 15:23