Onlinebevraging mobiliteitsplan en rondweg

Gepubliceerd op donderdag 9 jun 2022 om 09:39
De komst van de rondweg, de verdere aanleg van onze fietssnelwegen, de herinrichting van enkele centrumstraten en de realisatie van het Hoppinpunt brengen in Asse heel wat nieuwe mobiliteitsuitdagingen met zich mee.

Om een overzicht te bewaren over al deze nieuwe projecten – en de bijhorende uitdagingen - maken we werk van een nieuw mobiliteitsplan. Binnen het mobiliteitsplan leggen we de speerpunten vast van het mobiliteitsbeleid voor de komende jaren. Het mobiliteitsplan dient dus als kapstok voor toekomstige keuzes rond verkeer en mobiliteit.

Zo behandelt het mobiliteitsplan bijvoorbeeld de gemeentelijke problematiek van het sluipverkeer, de nieuwe wegencategorisering, de beleidskeuze voor Koning Fiets, de bereikbaarheid van de verschillende bedrijvenzones, en zoveel meer.

De grote geplande projecten zullen Asse ruimtelijk en verkeersmatig sterk veranderen. En dat brengt heel wat kansen met zich mee. Zo zal (de komst van) de rondweg Asse-centrum autoluwer maken en ruimte creëren voor een voetgangerszone. Maar hoe dwing je zo een autoluw gebied af en hoe zorg je ervoor dat de voetgangerszone bereikbaar blijft? Met welk vervoermiddel? Via welke route dient men zich te verplaatsen met de fiets/met de auto?

Wij willen jouw mening...

Over ons mobiliteitsplan

Op woensdag 29 juni organiseerden we, samen met het Agentschap Wegen en Verkeer, een info- en dialoogmarkt waar we met inwoners in gesprek gingen over de rondweg, de ruimtes en kansen naast de rondweg en de projecten van Asse Schakelt die ook deel uitmaken van ons mobiliteitsplan.

Voor de opmaak van het mobiliteitsplan horen we, naast de expertise van MINT, ook graag jouw mening. Daarom organiseren we, naast de info- en dialoogmarkt over de rondweg en het mobiliteitsplan, ook deze onlinebevraging. De bevraging staat online tot en met 30 september.

Kon je niet aanwezig zijn op de info- en dialoogmarkt, vul dan de onlinebevraging in.