Herinrichting Muurveld, Hofveld en Bloklaan voltooid

Gepubliceerd op dinsdag 3 okt 2023 om 17:57
De herinrichting van Muurveld, Hofveld en Bloklaan is voltooid. De drie aan elkaar grenzende straten waren onveilig voor de vele fietsende scholieren. Bovendien hadden deze straten een verouderde riolering en een wegdek in slechte staat.

We pakten die pijnpunten samen aan. Zo maakten we in één klap een hele buurt veiliger voor elke weggebruiker én aangenamer om te wonen: rustiger en met meer groen. Hierbij werd rekening gehouden met ideeën en suggesties van buurtbewoners. Meer info hierover lees je in deze folder.

Betere veiligheid en meer leefkwaliteit

De straten Bloklaan, Muurveld en Hofveld zijn er bij uitstek voor plaatselijk verkeer en bestemmingsverkeer. Sluipverkeer hoort hier niet thuis. Zo verhogen we de leefkwaliteit in de buurt.

Zowel de (lange) Muurveld als de Bloklaan zijn een fietsstraat in de rijrichting van het autoverkeer. Auto’s moeten er verplicht achter de fietsers blijven. In de tegenrichting ligt in deze straten een veilig afgescheiden enkelrichtingsfietspad. 

Hofveld en (kleine) Muurveld zijn woonerven. Dat betekent dat voertuigen er maximaal 20 km/uur mogen rijden. In een woonerf mogen voetgangers de hele breedte van de straat gebruiken. En kinderen mogen op de straat spelen.

Het kruispunt dat Muurveld, Bloklaan en Boekfos met elkaar verbond, is verdwenen.

De uitrit van de Bloklaan maakten we smaller. Op die manier wordt het veiliger om het kruispunt over te steken. In de Nieuwstraat verplaatsen we de lichten en voetgangersoversteek naar het kruispunt. Zo krijgen fietsers en voetgangers meer ruimte en zijn ze beter zichtbaar voor verkeer dat uit de Bloklaan komt.

Ook ter hoogte van het kruispunt Muurveld/ Nieuwstraat voorzien we oversteken zodat voetgangers en fietsers naar de oversteek met verkeerslichten in de Nieuwstraat worden geleid. Zo kan je ook veilig je weg vervolgen richting Ternat.

Minder parkeerdruk

In Hofveld blijft parkeren aan beide zijden mogelijk. In Muurveld en Bloklaan is parkeren in de toekomst slechts aan één zijde mogelijk. Met de invoering van de knips merken we dat minder mensen zoeken naar een parking als ze het ziekenhuis bezoeken. De beschikbare parkeerplaatsen zijn nu meer bruikbaar voor de bewoners zelf.

Voor de buurtwinkels is parkeerruimte essentieel. Wie even wil winkelen in de Bloklaan, maakt gebruik van één van de Shop&Go-parkings.

Ruime bushaltes, licht gewijzigde route

Heel wat mensen bereiken het ziekenhuis of de scholen met het openbaar vervoer. Lijn 213 Brussel-Aalst volgt een licht gewijzigde route door het eenrichtingsverkeer in de Bloklaan. De bushalte ‘Asse Kliniek’ aan de Bloklaan is vernieuwd. 

Volop groen voor een mooie en gezonde straat

De 3 straten krijgen nog extra groenbeplanting. Zo krijgen we niet alleen een mooier straatbeeld, maar ook een betere luchtkwaliteit en natuurlijke koeling in de zomer. En ook de biodiversiteit vaart wel bij al dat extra groen.

Bij de heraanleg van het voetpad kregen bewoners de kans om een geveltuin aan te leggen, indien de gevel aan het openbaar domein grenst en het voetpad breed genoeg is. Het plantvak werd door de gemeente aangelegd, de bewoner zorgt voor de (klim)plant.

Gescheiden riolering

Er werd ook een nieuwe, gescheiden riolering aangelegd. Daarbij worden het regenwater en het afvalwater gescheiden van elkaar opgevangen. Om te voldoen aan de nieuwe wetgeving wordt het regenwater gebufferd en vertraagd afgevoerd en kan het ook ter plaatse infiltreren.

Aanvraag financiële tussenkomst afkoppelingswerken

Aanvraag keuring waterinstallatie en/of privéwaterafvoer