Herinrichting Muurveld, Hofveld en Bloklaan

Het wegdek en de riolering van Muurveld, Hofveld en Bloklaan is in zeer slechte staat. Daarom dringt een totale herinrichting zich op.

Omschrijving

Door de aanwezigheid van verschillende scholen en een ziekenhuis in de nabijheid, is het aangewezen om deze omgeving veiliger te maken voor zwakke weggebruikers. Tegelijkertijd wordt de parkeerdruk verminderd en de leefkwaliteit verhoogd. Omdat Muurveld en Bloklaan niet solitair kunnen worden bekeken, worden deze straten samen met de Hofveld opnieuw aangelegd.

Participatiemomenten

In het najaar van 2019 organiseerde het bestuur een eerste participatiemoment om maximaal de bekommernissen van alle betrokkenen te capteren. Op basis daarvan werkte studiebureau S-Bilt verschillende scenario’s uit. Na toetsing met de originele input en overleg binnen de stuurgroep met o.a. de schoolgroepen, het ziekenhuis, De Lijn, Agentschap Wegen en Verkeer, de Fietsersbond, … werd een voorkeursscenario geselecteerd.

Het voorkeursscenario werd op 23 juni 2020 aan alle betrokkenen voorgesteld aan de hand van een tweede participatiemoment.

Gescheiden riolering

Er wordt ook een nieuwe, gescheiden riolering aangelegd. Daarbij worden het regenwater en het afvalwater gescheiden van elkaar opgevangen. Om te voldoen aan de nieuwe wetgeving zal dit regenwater worden gebufferd en vertraagd worden afgevoerd, maar ook de mogelijkheid krijgen ter plaatse te infiltreren.

Meer informatie over gescheiden afvoer op privédomein vind je op de website van Farys. Er is ook een overzichtelijke folder over het afkoppelen van regenwater.

Meer info over afkoppelen en oppompen van regenwater of huishoudelijk afvalwater.

Nutswerken

Om te voorkomen dat de aannemer gehinderd wordt door nutsmaatschappijen die noodzakelijke aanpassingen uitvoeren aan waterleiding, gasleiding, elektriciteitsvoorziening of telecomleidingen, worden deze werken uitgevoerd vóór de aannemer start met de eigenlijke rioleringswerken en aanleg van de bovenbouw (groen en verhardingen). Zo beperken we ook het risico op onvoorziene onderbrekingen. De nutswerken voor Bloklaan, Hofveld en Muurveld zijn lopende.

Vragen of opmerkingen over elektriciteit of gas?

Ga naar de website van Fluvius

Geveltuin

Bij de heraanleg van het voetpad krijg je de kans om een geveltuin aan te leggen. Indien jouw gevel aan het openbaar domein grenst en het voetpad breed genoeg is, kom je hiervoor in aanmerking. Je kan hierbij rekenen op ondersteuning bij de keuze van de (klim)plant. Je staat zelf in voor de aanplant en het onderhoud. Ben je geen eigenaar maar huurder en wens je toch graag een geveltuintje, vraag dan zeker schriftelijk toestemming aan de eigenaar vooraleer je zelf een geveltuintje aanvraagt. Je dient deze toestemming ook bij de aanvraag te voegen.

Het plantvak zal bij de heraanleg van de straat door de gemeente worden gerealiseerd. Vervolgens is het aan jou om de plant aan te planten en, indien nodig, de klimhulp te voorzien.

Interesse? Laat het ons weten via het onlineformulier dat je vindt op www.asse.be/geveltuin. Onze diensten zullen dan bekijken wat mogelijk is voor jouw geveltuin.

Timing

 • Studiebureau S-Bilt heeft het finale ontwerp eerder uitgewerkt.
 • De gemeenteraad keurde het aanbestedingsdossier goed op 21 juni 2021.
 • De werken starten op 1 augustus 2022 aan het kruispunt Nieuwstraat-Bloklaan, om hinder op de N9 te vermijden. De uitvoeringstermijn bedraagt 175 werkdagen.
 • Van 1 augustus tot midden augustus wordt eerst het kruispunt Nieuwstraat-Bloklaan aangepakt, om hinder op de N9 te beperken. Daarna start fase 1.
  • fase 1: Kruispunt Boekfos van midden augustus tot einde september.
  • fase 2: Muurveld-Hofveld van oktober tot februari 2023.
  • fase 3: Bloklaan (zijde Nieuwstraat) van februari tot april 2023.
  • fase 4: Bloklaan (zijde Boekfos) en 'kleine Muurveld' van april tot juli 2023.

Budget

€ 3.428.704,10 (excl. btw) of € 4.148.731,96 (incl. btw) - werken gegund aan Viabuild op 26 oktober 2021.

Foto's

Aangepast op: woensdag 18 mei 2022 om 09:45