Herinrichting Muurveld, Hofveld en Bloklaan

De drie aan elkaar grenzende straten Muurveld, Bloklaan en Hofveld zijn onveilig voor de vele fietsende scholieren. Bovendien hebben die straten een verouderde riolering en is het wegdek in slechte staat. We pakken die pijnpunten samen aan.

Omschrijving

Zo maken we in één klap een hele buurt veiliger voor elke weggebruiker én aangenamer om te wonen: rustiger en met meer groen.

Hoe gaat de aannemer te werk?

Na het opbreken van de bestaande weg, start de aannemer met het plaatsen van het nieuwe rioleringsstelsel. Dit gebeurt in sleuven die bij momenten meters diep zijn. Op dat moment is de straat op die plaats uiteraard afgesloten voor verkeer. Bewoners kunnen wel te voet de woning bereiken, maar voor andere trage weggebruikers wordt een omleiding voorzien.

Nadat de riolering is geplaatst, wordt de sleuf opgevuld, maar is er nog altijd sprake van veel werfactiviteit en werfverkeer. Zolang de huisaansluitingen op de riolering niet zijn overgekoppeld van de oude op de nieuwe buizen, blijft het onverantwoord om daar auto’s langs te sturen. De aannemer tracht wel de duur van de onbereikbaarheid te beperken en plaatst, van zodra mogelijk, minder-hinder steenslag.

Eens de rioleringswerken zijn voltooid, begint de aannemer met de aanleg van de bovenbouw. Dit is de afwerking van de straat, het fietspad en het voetpad. Meestal wordt eerst het fietspad aangelegd, dan het voetpad en tot slot de straat. Daarbij is het belangrijk om als voetganger of fietser zeker niet in verse beton (of asfalt) te lopen of te fietsen. In afwachting van een nieuw voetpad wordt een voorlopige verharding geplaatst.

Zolang de aannemer in een fase aan het werk is, blijft doorgaand verkeer en parkeren uitgesloten. Na het plaatsen van de minder-hinder steenslag is lokaal verkeer wel mogelijk.

Betere veiligheid en meer leefkwaliteit

Zowel de (lange) Muurveld als de Bloklaan richten we in als fietsstraat in de rijrichting van het autoverkeer. Auto’s moeten er verplicht achter de fietsers blijven. In de tegenrichting leggen we een afgescheiden enkelrichtingsfietspad aan. Wie moeilijk te been is, kan voor het ziekenhuis worden afgezet. En wie even wil winkelen in de Bloklaan, maakt gebruik van één van de Shop&Go-parkings.

Hofveld en (kleine) Muurveld worden woonerven. Dat betekent dat voertuigen er maximaal 20 km/uur mogen rijden. In een woonerf mogen voetgangers de hele breedte van de straat gebruiken. En kinderen mogen op de straat spelen.

We verkleinen het kruispunt dat Muurveld, Bloklaan en Boekfos met elkaar verbindt. De onoverzichtelijke rotonde verdwijnt en vervangen we door een klassiek en goed leesbaar kruispunt met voorrang van rechts.

De uitrit van de Bloklaan maken we smaller. Op die manier wordt het veiliger om het kruispunt over te steken. In de Nieuwstraat verplaatsen we de lichten en voetgangersoversteek naar het kruispunt. Zo krijgen fietsers en voetgangers meer ruimte en zijn ze beter zichtbaar voor verkeer dat uit de Bloklaan komt.

Ook ter hoogte van het kruispunt Muurveld/ Nieuwstraat voorzien we oversteken zodat voetgangers en fietsers naar de oversteek met verkeerslichten in de Nieuwstraat worden geleid. Zo kan je ook veilig je weg vervolgen richting Ternat.

Zo maken we er een fijne buurt van

Koning Fiets voorop

Fietsen is momenteel een hele uitdaging in de straten Muurveld, Bloklaan en Hofveld. Fietspaden ontbreken en in Muurveld moeten fietsers tegen de enkele rijrichting in manoeuvreren langs geparkeerde voertuigen. De bocht in de weg beperkt de zichtbaarheid van de fietser. Hoog tijd dus om in deze buurt met verschillende scholen en met het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis fietsers en voetgangers meer aandacht te geven.

In Muurveld en Bloklaan komt er een fietsstraat met in de tegenrichting een veilig afgescheiden fietspad, een ruim voetpad en een zone 30. Aan de scholen zetten we extra in op veilige oversteekplaatsen.

Minder parkeerdruk

In Hofveld blijft parkeren aan beide kanten mogelijk. In Muurveld en Bloklaan is parkeren in de toekomst slechts aan één zijde mogelijk. Met de invoering van de knips merken we dat minder mensen zoeken naar een parking als ze het ziekenhuis bezoeken. De beschikbare parkeerplaatsen zijn nu meer bruikbaar voor de bewoners zelf.

Voor de buurtwinkels is parkeerruimte essentieel. We voorzien voldoende kortparkeerplaatsen zodat klanten nog altijd vlot kunnen parkeren bij hun favoriete winkels.

Ook bij het ziekenhuis houden we rekening met voldoende parkeermogelijkheden. Op de Hopmarkt komt een ondergrondse parking. Het ziekenhuis heeft zich geëngageerd om een deel daarvan aan te kopen en ter beschikking te stellen aan bezoekers en gebruikers van het ziekenhuis. Vanaf deze parking kan je het ziekenhuis vlot bereiken via een ingang vanop de Markt. Ziekenhuisbezoekers kunnen daarnaast gebruikmaken van de nabijgelegen en gratis parking Boekfos.

Ruime bushaltes, licht gewijzigde route

Heel wat mensen bereiken het ziekenhuis of de scholen met het openbaar vervoer. Lijn 213 Brussel-Aalst volgt in de toekomst een licht gewijzigde route door het eenrichtingsverkeer in de Bloklaan. De bushalte ‘Asse Kliniek’ aan de Bloklaan wordt vernieuwd. Ruime en nieuwe halte-infrastructuur komt in de plaats.

Knips: verlengd wegens succes

In het nieuwe ontwerp blijven de ingevoerde knips aan Hofveld met Bloklaan en kleine Muurveld met rotonde behouden. Bij evenementen, onderhoudswerken en in noodgevallen kunnen we de doorgang openen.

Meer leefkwaliteit door minder sluipverkeer

De straten Bloklaan, Muurveld en Hofveld zijn er bij uitstek voor plaatselijk verkeer en bestemmingsverkeer. Sluipverkeer hoort hier niet thuis. Zo verhogen we de leefkwaliteit in de buurt.

Volop groen voor mooiere en gezonde straten

In het ontwerp voor de drie straten is volop ingezet op groenbeplanting. Zo krijgen we niet alleen een mooier straatbeeld, maar ook een betere luchtkwaliteit en natuurlijke koeling in de zomer. En ook de biodiversiteit vaart wel bij al dat extra groen.

Gescheiden riolering

Er wordt ook een nieuwe, gescheiden riolering aangelegd. Daarbij worden het regenwater en het afvalwater gescheiden van elkaar opgevangen. Om te voldoen aan de nieuwe wetgeving zal dit regenwater worden gebufferd en vertraagd worden afgevoerd, maar ook de mogelijkheid krijgen ter plaatse te infiltreren.

Meer informatie over gescheiden afvoer op privédomein vind je op de website van Farys. Er is ook een overzichtelijke folder over het afkoppelen van regenwater.

Meer info over afkoppelen en oppompen van regenwater of huishoudelijk afvalwater.

Nutswerken

Om te voorkomen dat de aannemer gehinderd wordt door nutsmaatschappijen die noodzakelijke aanpassingen uitvoeren aan waterleiding, gasleiding, elektriciteitsvoorziening of telecomleidingen, worden deze werken uitgevoerd vóór de aannemer start met de eigenlijke rioleringswerken en aanleg van de bovenbouw (groen en verhardingen). Zo beperken we ook het risico op onvoorziene onderbrekingen. De nutswerken voor Bloklaan, Hofveld en Muurveld zijn lopende.

Vragen of opmerkingen over elektriciteit of gas?

Ga naar de website van Fluvius

Hinderpremie

Lees meer over de aanvraag van een hinderpremie.

Geveltuin

Bij de heraanleg van het voetpad krijg je de kans om een geveltuin aan te leggen. Indien jouw gevel aan het openbaar domein grenst en het voetpad breed genoeg is, kom je hiervoor in aanmerking. Je kan hierbij rekenen op ondersteuning bij de keuze van de (klim)plant. Je staat zelf in voor de aanplant en het onderhoud. Ben je geen eigenaar maar huurder en wens je toch graag een geveltuintje, vraag dan zeker schriftelijk toestemming aan de eigenaar vooraleer je zelf een geveltuintje aanvraagt. Je dient deze toestemming ook bij de aanvraag te voegen.

Het plantvak zal bij de heraanleg van de straat door de gemeente worden gerealiseerd. Vervolgens is het aan jou om de plant aan te planten en, indien nodig, de klimhulp te voorzien.

Interesse? Laat het ons weten via het onlineformulier dat je vindt op www.asse.be/geveltuin. Onze diensten zullen dan bekijken wat mogelijk is voor jouw geveltuin.

Participatiemomenten

In het najaar van 2019 organiseerde het bestuur een eerste participatiemoment om maximaal de bekommernissen van alle betrokkenen te capteren. Op basis daarvan werkte studiebureau S-Bilt verschillende scenario’s uit. Na toetsing met de originele input en overleg binnen de stuurgroep met o.a. de schoolgroepen, het ziekenhuis, De Lijn, Agentschap Wegen en Verkeer, de Fietsersbond, … werd een voorkeursscenario geselecteerd.

Het voorkeursscenario werd op 23 juni 2020 aan alle betrokkenen voorgesteld aan de hand van een tweede participatiemoment.

Op 28 april 2022 nodigden we bewoners en stakeholders uit voor een meedenkmoment in basisschool De Kleine Wereld. Met 'Sfeer in de wijk' vroegen we vooraf om ideeën en input. Omwonenden konden hun ideeën visueel weergeven via een sfeerkaart. Op dinsdag 31 mei 2022 tot slot informeerden we handelaars, bewoners, scholen en het ziekenhuis via een infoavond over de start van de werken.

Timing

 • Studiebureau S-Bilt heeft het finale ontwerp eerder uitgewerkt.
 • De gemeenteraad keurde het aanbestedingsdossier goed op 21 juni 2021.
 • De werken starten op 1 augustus 2022 aan het kruispunt Nieuwstraat-Bloklaan. De uitvoeringstermijn bedraagt 175 werkdagen.
 • Begin augustus wordt eerst het kruispunt Nieuwstraat-Bloklaan aangepakt, om de hinder tijdens de start van het nieuwe schooljaar te voorkomen. Aansluitend start fase 1.
  • fase 1: Kruispunt Boekfos van 16 augustus tot einde september 2022.
  • fase 2: Muurveld-Hofveld van oktober 2022 tot februari 2023.
  • fase 3: Bloklaan (zijde Nieuwstraat) van februari tot april 2023.
  • fase 4: Bloklaan (zijde Boekfos) en 'kleine Muurveld' van april tot juli 2023.
 • Voor handelaars en zelfstandigen: onderaan deze pagina vind je per fase een plan met de bijhorende verkeersmaatregelen. Bij de start van elke fase maken we detailplannen die je kan gebruiken om klanten, bezoekers op de hoogte te brengen, te publiceren op je eigen website of op te hangen in je winkel of praktijk.

Budget

€ 3.428.704,10 (excl. btw) of € 4.148.731,96 (incl. btw) - werken gegund aan Viabuild op 26 oktober 2021.

Aangepast op: vrijdag 24 feb 2023 om 09:53