Herinrichting Brusselsesteenweg, Vliegwezenlaan en Sint Bavostraat

Het gemeentebestuur plant een totale herinrichting van de Brusselsesteenweg tussen Pontbeek en de fontein. Naast een totale vernieuwing van de riolering zorgen we voor een herinrichting van de weg en de voet- en fietspaden.

Omschrijving

Opwaardering Brusselsesteenweg

De Brusselsesteenweg en de Vliegwezenlaan waren aan vernieuwing toe. Het wegdek was niet langer van goede kwaliteit, de betonplaten waren instabiel geworden en veroorzaakten lawaaihinder. Er ontstonden gevaarlijke situaties door de hoge snelheden van het autoverkeer in combinatie met een groeiend aantal fietsers. Vanuit het centrum van Asse liep hier bovendien een sluiproute richting Brussel. En dat veroorzaakte te veel verkeer en bijhorende verkeersproblemen in de kern van Zellik.

Na de werken zijn de Brusselsesteenweg en de Vliegwezenlaan veel veiliger voor alle weggebruikers. Voor voetgangers en fietsers komen er afgescheiden voetpaden en een veilige fietssnelweg. De drukke buslijn tussen Brussel en Aalst krijgt betere haltes. De afrit Pontbeek sluiten we af om het sluipverkeer te ontmoedigen. De herinrichting zorgt voor veiliger verkeer en meer groen.

Fietssnelweg F211

De opvallendste nieuwkomer op de Brusselsesteenweg is de afzonderlijke fietssnelweg in het midden van de steenweg. Die loopt vanaf de tunnel onder de Pontbeeklaan tot aan de rotonde met de fontein. De vier meter brede fietsroute brengt je vlot, veilig en comfortabel naar je bestemming in Zellik-centrum. Ze maakt deel uit van een route die later wordt doorgetrokken naar Brussel en wordt gesubsidieerd door de provincie Vlaams-Brabant.

Door de centrale fietsas komen fietser minder in contact met het autoverkeer. Waar dat niet anders kan, zoals aan de fontein, doen we er alles aan om automobilisten en fietsers veilig samen in het verkeer te laten bewegen. Waar voetgangers de weg kruisen, worden de zebrapaden onderbroken ter hoogte van de fietssnelweg. Door de looplijn voor de voetgangers te verschuiven, worden zij extra attent gemaakt op de aanwezigheid van de fietsers tijdens het oversteken. Veilig en fijn fietsen tussen de bomen, daar gaan we voor!

Minder verharding

We geven water de kans om in de bodem te dringen. Minder verharding betekent winst voor de biodiversiteit en een koelere omgeving op hete zomerdagen. In totaal vervangen we met de heraanleg van deze straten 10.562 m² verharding door groen. Dat is evenveel als twee voetbalvelden. Dat doen we niet alleen met groene middenbermen en hagen, maar ook met waterdoorlaatbare parkeerplaatsen in grasbeton.

Vliegwezenlaan

Ook de Vliegwezenlaan wordt veiliger en groener. Groene hagen vormen een barrière tussen de fietspaden en de rijweg en er komt een centrale bomenrij. Aan het nieuwe kruispunt is na overleg met alle betrokkenen (ook fietsers) beslist om de fietsers niet per definitie voorrang te verlenen. Het nieuwe kruispunt maakt het mogelijk om alle weggebruikers hoffelijk te laten kruisen met elkaar, aan een lage snelheid en met goede zichtbaarheid. Voetgangers steken over via de verhoogde zebrapaden.

Sint-Bavostraat

Fietsers kunnen in de toekomst gebruikmaken van een gemengd fiets-voetpad. De Sint-Bavostraat wordt een woonerf.

Afrit Pontbeek naar Zellik-centrum verdwijnt

De afrit Pontbeek, die voor veel sluipverkeer zorgde, sluiten we af. We wogen samen met de deelnemers van het participatieproject de pro's en contra's af. Daarnaast werd ook een verkeerssimulatie uitgevoerd om de impact van de afschaffing in te schatten. Het kruispunt op de brug van de Vliegwezenlaan boven de Pontbeek wordt aangepast om te zorgen voor vlot verkeer. In de plaats van de afrit komt er een centraal groen gebied waar het veilig fietsen is. De fietssnelweg loopt hier tussen wadi (ondiep bekken met zachte taluds en waterdoorlatende bodem) en groen, op de plaats waar vroeger het rijvak richting Pontbeek lag.

Gescheiden riolering

Er gingen niet alleen ingrijpende werken van start boven de grond, maar ook onder de grond. De Vlaamse milieuwetgeving verplicht ons om een gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen. Daarom zal ook jij het afvalwater en het hemelwater op je domein moeten scheiden van zodra nutsmaatschappij Farys een gescheiden stelsel in je straat aanlegt. Dit is het zogenaamde 'afkoppelen'. Meer informatie over gescheiden afvoer op privédomein vind je op de website van Farys. Er is ook een overzichtelijke folder over het afkoppelen van regenwater.

Meer info over afkoppelen en oppompen van regenwater of huishoudelijk afvalwater.

Nutswerken

Om te voorkomen dat de aannemer gehinderd wordt door nutsmaatschappijen die noodzakelijke aanpassingen uitvoeren aan waterleiding, gasleiding, elektriciteitsvoorziening of telecomleidingen, werden deze werken uitgevoerd vóór de aannemer startte met de eigenlijke rioleringswerken en aanleg van de bovenbouw (groen en verhardingen). Zo beperken we ook het risico op onvoorziene onderbrekingen.

Hinderpremie

Lees meer over de aanvraag van een hinderpremie.

Timing

In het najaar van 2019 organiseerde het bestuur een eerste participatiemoment om maximaal de bekommernissen van alle betrokkenen te capteren. Op basis daarvan werkte studiebureau EVB verschillende scenario’s uit. Na toetsing met de originele input en overleg binnen de stuurgroep werd een voorkeursscenario geselecteerd.

Het voorkeursscenario werd op 24 juni 2020 aan alle betrokkenen voorgesteld aan de hand van een tweede participatiemoment.

Studiebureau EVB werkte het finale ontwerp verder uit. De gemeenteraad keurde het aanbestedingsdossier goed op 21 juni 2021. Je vindt het grondplan van de rioleringswerken en van de wegenis in bijlage (het grondplan van de wegenis bevat 3 pagina's: pag. 1 Brusselsesteenweg Oost, pag. 2 Vliegwezenlaan, pag. 3 Brusselsesteenweg West en Sint Bavostraat).

De voorbereidende werken waren begin 2022 klaar. In het voorjaar van 2022 gingen de riolerings- en wegenwerken van start.

  • Fase 1A: van 19 april 2022 tot december 2022.
  • Fase 1B (kant Sint Bavostraat): van oktober 2022 tot februari 2023
  • Fase 2 (Vliegwezenlaan): maart 2023 tot november 2023
  • Fase 3A (bovenhelft Brusselsesteenweg): van november 2023 tot zomer 2024
  • Fase 3B (afwerking tussen rotondes Brusselsesteenweg aan oneven zijde): in najaar 2023
  • Fase 3C (afwerken rotonde zijde St. Bavostraat): in najaar 2023
  • Fase 4 (tussen Pontbeek en Vliegwezenlaan): van 9 oktober 2023 tot zomer 2024.

We verwachten dat alle werkzaamheden tegen de zomer van 2024 afgerond zijn.

Budget

De werken zijn gegund aan Colas, voor een bedrag van € 6.292.445,86 (excl. btw) en € 7.613.859,5 (incl. btw).

Aangepast op: woensdag 5 jun 2024 om 15:53