Herinrichting Brusselsesteenweg (N9) tussen Vaal en Langestraat

De Brusselsesteenweg (N9) is een belangrijke verbinding tussen Asse en Brussel, met de industriezone in Zellik en het doorgaand verkeer richting Brussel. Momenteel wordt deze gewestweg volledig vernieuwd en veiliger gemaakt.

Omschrijving

Veiliger voor fietsers en voetgangers

De Brusselsesteenweg is in nu een typische, oude steenweg. De rijweg is heel breed en niet alle rijstroken worden efficiënt benut. Er zijn ook onvoldoende voorzieningen voor fietsers en voetgangers. Het belangrijkste doel van de werken is dan ook om meer ruimte (en dus veiligheid) te creëren voor fietsers en voetgangers:

  • Er komen langs het hele traject, van Vaal tot aan het kruispunt met de Langestraat, verhoogde of vrijliggende fietspaden.
  • Ten zuiden van de Brusselsesteenweg ligt de fietssnelweg F212 Asse-Brussel. Om fietsers veilig naar de fietssnelweg te leiden, legt Wegen en Verkeer fietsoversteekplaatsen aan ter hoogte van de Petrus Ascanusstraat, Kruiskouter, Zittert, Spoorwegbaan, Langestraat en aan de oude voetgangers- en fietstunnel tussen het station en de Petrus Ascanusstraat.
  • De verkeerssituatie wordt ook veiliger door de aanpassing van het wegbeeld. Bij het binnenrijden van de bebouwde kom wordt de weg smaller. Zo vertragen ze automatisch.

Vlotter openbaar vervoer

Wegen en Verkeer wil mensen stimuleren het openbaar vervoer te gebruiken. Daarom worden de nieuwe bushaltes comfortabeler en aangepast aan de noden van mensen met een beperking. Een busbaan (een verhoogde rijstrook voorbehouden voor bussen) tussen Zittert en Langestraat zorgt voor vlotter busverkeer. 

Gescheiden riolering

Vandaag worden afval- en regenwater langs de Brusselsesteenweg nog samen afgevoerd. Dat is niet milieuvriendelijk en niet volgens de geldende Europese normen. Na de herinrichting zullen regen- en afvalwater gescheiden afgevoerd worden. 

De opdrachtgevers van dit project zijn het Agentschap Wegen en Verkeer, Aquafin, het gemeentebestuur en rioolbeheerder Farys. Het betreft een totaalinvestering van ongeveer 8 miljoen euro. Daarvan neemt Wegen en Verkeer ongeveer 4 miljoen voor zijn rekening. Aquafin investeert ongeveer 3 miljoen, de gemeente en Farys respectievelijk 0,6 en 0,2 miljoen.

Timing

De werken zijn in uitvoering. De meest recente info vind je op de website van het Agentschap Wegen en Verkeer.

Aangepast op: maandag 24 okt 2022 om 13:13