Fietsstraat

Fietsstraten spelen een belangrijke rol in het fietsvriendelijker maken van steden en gemeenten. Ze maken duidelijk dat in woonkernen de auto niet het meest geschikte vervoersmiddel is, en geven fietsers de bevestiging dat ze van harte welkom zijn.

Omschrijving

In een fietsstraat mogen fietsers de volledige breedte van de rijbaan gebruiken. Gemotoriseerde voertuigen mogen fietsers niet inhalen en maximum 30 kilometer per uur rijden. Ook elektrisch aangedreven fietsen en speedpedelecs worden gezien als fietsen in een fietszone, al blijft ook voor hen de maximumsnelheid van 30 km per uur gelden. Naast de blauwe aanwijzingsborden en de logo’s op het wegdek plaatste de gemeente ook extra sensibiliserende borden in kader van het thema ‘Koning Fiets’.
Asse telt op dit moment 15 fietsstraten:
 • Bloklaan
 • Mollestraat
 • Drielindenbaan
 • Gasthuisstraat
 • Ichelgemstraat
 • Koensborre
 • Muurveld
 • Onderrichtstraat
 • Parklaan
 • Pastinakenstraat
 • Petrus Ascanusplein
 • Poel
 • Spoorwegbaan
 • Tuinwijk (tussen Mollestraat en Gasthuisstraat) 
 • Witteramsdal

Nieuwe situatie Muurveld en Bloklaan

Sinds de herinrichting van de wijk Muurveld, Hofveld en Bloklaan, werden Bloklaan en Muurveld ingericht als fietsstraat. Na een lang participatietraject met bewoners, scholen, het ziekenhuis en handelaars, koos het bestuur voor een veilige en comfortabele inrichting voor alle weggebruikers. Koning Fiets heeft hier duidelijk mee zijn stempel op gedrukt. Dagelijks gebruiken dan ook honderden fietsers deze straten op weg naar school, de handelaars en het centrum.

In Bloklaan en Muurveld ontstond een eerder atypische situatie. Naast de fietsstraat legden we ook een apart fietspad aan. Het is hier de bedoeling dat fietsers met de rijrichting mee over de volledige breedte van de fietsstraat rijden. In de tegenovergestelde rijrichting van het autoverkeer rijden fietsers dan weer veilig op het afgescheiden fietspad.

Voor fietsers in de tegengestelde rijrichting geven we dit aparte fietspad als hoofdroute aan. Zo komen fietsers minder in conflict met de gebruikers van de shop&go- en parkeerplaatsen. Dit fietspad biedt ook meer veiligheid aan jonge ongeoefende fietsers. Voor hen is het extra belangrijk dat ze zich comfortabel voelen op de weg en zo zelfzeker te leren fietsen in het verkeer.

De keuze voor deze situatie kwam er door de beperkte breedte van de rijweg en de aard en intensiteit van het verkeer. In het centrum gebeuren vaak leveringen van vrachten voor de handelaars en rijden heel wat lijnbussen en ambulancevoertuigen. Deze zijn breder dan een doorsnee voertuig, terwijl de rijweg net smaller werd om parkeermogelijkheid te voorzien. Door het fietsverkeer dat in tegenovergestelde richting rijdt op een apart fietspad te brengen, vermijden we zoveel mogelijk conflicten tussen weggebruikers.

Aangepast op: donderdag 28 mrt 2024 om 09:52