Fietssnelwegen in en rond Asse

Alsmaar meer mensen nemen de fiets. Maar dat kan nog niet overal even veilig of comfortabel. Daarom bouwen we aan de fietssnelweg F212: hier fiets je vlot en aangenaam van Asse naar Brussel.

Omschrijving

We realiseerden al heel wat stukken, en er staan nog tal van projecten op stapel om
van de F212 een hoogwaardig fietstraject langs het spoor te maken. De realisatie van de fietssnelweg F212 is een samenwerking tussen de gemeente Asse, de provincie Vlaams-Brabant, Infrabel, het Agentschap Wegen en Verkeer, De Werkvennootschap en de Vlaamse overheid. De F212 zal in de toekomst aantakken op de F221 (Opwijk-Merchtem-Asse) en op de F211 (industriezone Broekooi-Zellik-Brussel).

F212

Op deze fietssnelweg fiets je langs de spoorlijn Dendermonde-Jette tussen Asse en Brussel. Je rijdt er langs de stations van Asse en Zellik, het Researchpark in Zellik en zo Brussel binnen.

Enkele stukken van de F212 werden al gerealiseerd. De gloednieuwe, 4 meter brede, volledig verlichte en autovrije fietssnelweg tussen het station van Zellik en de grens met Brussel is bijvoorbeeld een veilig en vlot alternatief voor de drukke N9. Toch is de F212 nog niet helemaal klaar. In de toekomst wordt deze route een echte spoorroute, maar in afwachting van de bouw van enkele projecten langs de spoorlijn zijn er wel alternatieve routes die je kan gebruiken. Wist je dat je nu al op minder dan 45 minuten van Asse tot Brussel kunt fietsen? Dit wordt in de toekomst enkel nog sneller.

Belangrijkste troeven:

  • Langs de spoorlijn, dus een vlakke, rechte en snelle verbinding naar Brussel;
  • Sterke wisselwerking tussen de fiets en het openbaar vervoer (stations Asse, Zellik en Jette);
  • Aangenaam, autovrij en veilig alternatief voor de N9.

Zone tussen Oude Merchtemsebaan en Brussel afgerond

Sinds 2012 wordt er gebouwd aan de F212. In eerste instantie werd het gedeelte tussen het station en de Kruiskouter aangelegd. De laatste jaren is de route tussen Oude Merchtemsebaan en de grens met Brussel uitgewerkt. De haalbaarheidsstudie voor het traject van Zellik-Station tot de R0 met integratie van het Researchpark Zellik werd in 2015 afgerond. Dit resulteerde in 2016 in een ontwerp. Eind 2017 startten de werkzaamheden die nu dus volledig afgerond zijn.

De aanleg had een prijskaartje van 4 096 774 euro. De provincie Vlaams-Brabant en het Vlaamse gewest subsidieerden dit werk elk voor 50%. De NMBS voorzag een bijdrage van 90 447 euro voor de fietshelling ter hoogte van het perron en het Brussels Gewest investeerde 101 000 euro voor de werken op het grondgebied van Ganshoren.

Om de route volledig af te werken zijn er nog enkele ontbrekende punten die worden aangepakt.

Tunnel station

Aan het station van Asse komt een tunnel, zo kunnen fietsers en voetgangers veilig doorsteken. De tunnel zorgt bovendien voor een vlotte verbinding met de Asphaltcosite onder de N9.

Tunnel Walfergem

Ook ter hoogte van de schoolomgeving Walfergem komt er een tunnel onder de sporen. Een belangrijke schakel in het wegwerken van onveilige overwegen. Deze tunnel zal op termijn ook verbinding maken onder de N9 met het Petrus Ascanusplein.

Rustpunt locomotief

De recent ontdekte oude locomotief hebben we zo dicht mogelijk bij de F212 getrokken. De locomotief is een zeldzaam stukje erfgoed en bij deze blikvanger kan je als fietser even tot rust komen.

Integratie Zellik station

Ter hoogte van het station van Zellik is de fietssnelweg geïntegreerd in de perrons. Op het perron is een fietsenstalling, de bestaande trap is vernieuwd en voorzien vaneen fietsgoot.

Bovendien legden we (met medefinanciering door de NMBS) een helling aan die het perron met de fiets- en voetgangersbrug verbindt. Deze brug geeft een ontsluiting via de Frans Timmermansstraat en de Jan Longinstraat en zorgt enerzijds voor een optimale ontsluiting van de stationsomgeving en anderzijds voor een aantakking op de fietssnelweg voor de bewoners van Relegem en Zellik.

Fietsbrug boven de N9 in Zellik

De fietsbrug boven de N9 in Zellik zal de F212 vervolledigen tussen de N9 en de I. Crockaertstraat. De brug verbindt ook de F212 en F211 en maakt de aansluiting met het vernieuwde dubbelrichtingsfietspad op de Brusselsesteenweg/N9.

F221

Deze toekomstige fietssnelweg verbindt Opwijk via Merchtem met Asse en wordt daarom ook wel eens de OMA-route genoemd. De route moet nog grotendeels aangelegd worden en zal de spoorweg volgen. De fietssnelweg is dus momenteel nog niet in zijn definitieve vorm befietsbaar, delen van de route zijn dat wel en worden al goed gebruikt.

F211

Vanuit de industriezone van Asse fiets je ook doorheen het centrum van Zellik over een fietssnelweg in de richting van Brussel. Daar wordt de route in de toekomst verder getrokken naar het centrum van onze hoofdstad. Het hele traject is al te gebruiken via bestaande fietspaden. Ter hoogte van de Brusselsesteenweg in Zellik wordt in 2023 de F211 aangelegd.

FR0 of de Ringfietsroute Brussel

Zie jij de fiets ook als alternatief voor de files in en rond Brussel? Dan klinkt de te realiseren FR0 je vast als muziek in de oren. De wenslijn van deze fietssnelweg verbindt de gemeenten in de noordrand van Asse tot Kraainem. De route wordt zo de ruggengraat tussen alle fietssnelwegen die vanuit heel Vlaanderen naar Brussel lopen. Hoewel grote stukken al befietsbaar zijn via bestaande wegen, is de volledige realisatie nog niet voor meteen.

Wist je dat?

  • een fietssnelweg goed verlicht is? Op momenten dat er minder fietsverkeer is, dimmen we evenwel de lichten. En waar het nodig is voor de natuur, voorzien we amberkleurige lichten.
  • asfalt het meest comfortabel en vlot fietst? Daarom kiezen we voor zwarte asfalt, de Meetfiets van de Fietsersbond controleert de vlakheid van het traject.
  • een fietssnelweg meestal een brede route is? Zo kan je vlot voorbijsteken of sociaal fietsen.
  • je problemen op de fietssnelweg kan melden via Meldpunt Wegen, gratis nummer 1700.

Meer info

Aangepast op: maandag 8 aug 2022 om 09:56