ANPR-camerasysteem

Asse heeft de laatste jaren fors geïnvesteerd in de uitrol van een ANPR-cameraschild in en rond de gemeente. Deze camera’s werden geplaatst op kritieke sluikstortpunten, maar ook op sluipwegen of in dorpen met veel doorgaand verkeer.

Omschrijving

Ook worden deze camera’s ingezet om de criminaliteit te helpen bestrijden. ANPR-camera’s herkennen nummerplaten met behulp van optische leesapparatuur en koppelen die informatie aan lijsten met nummerplaten waarmee iets aan de hand is, bijvoorbeeld een wagen die niet is verzekerd, een bestuurder die zijn verkeersbelastingen niet betaalde.

GAS-boete

Burgers die een inbreuk op de GAS-wetgeving gemaakt hebben, mogen een brief van Haviland in de bus verwachten. Heb je hierover een vraag of wil je verweer indienen? Meer info vind je via de website van Haviland.

Aangepast op: dinsdag 30 aug 2022 om 13:51